ธุรกิจเครือข่าย คืออะไร

ปัจจุบันนี้เราจะได้ยินคำว่าธุรกิจเครือข่ายกันมากขึ้น ธุรกิจเีครือข่ายคืออะไร ดิฉันจะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ

ธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) อีกความหมายหนึ่งก็คือ ธุรกิจขายตรง หรือการตลาดขายตรง (Direct Sale Marketing)  ซึ่งแบ่งออกเป็นการตลาดขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Marketing) และการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing) ดังนั้นธุรกิจเครือข่าย หรือ ธุรกิจขายตรง ที่กล่าวถึงกันในขณะนี้ จึงถึงหมายธุรกิจเครือข่ายแบบหลายชั้น (MLM)

ธุรกิจเครือข่ายแบบหลายชั้นหรือเรียกสั้น ๆ ว่าธุรกิจเครือข่าย (MLM) คือรูปแบบทางการตลาดช่องทางหนึ่ง ที่ต้องการนำสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ช่องทางที่ว่านี้ใช้บุคคลเป็นคนโฆษณาสินค้า  บอกเล่าเรื่องราวของสินค้า นำเสนอสินค้า รวมทั้งชักชวนคนมาทำธุรกิจได้ด้วย  มองภาพง่าย ๆ ดังนี้

ผู้ผลิต จะผลิตสินค้าที่ดี (สินค้าที่นำมาขายในช่องทางธุรกิจเครือข่าย มีทั้งเจ้าของธุรกิจเครือข่ายผลิตเอง และ นำสินค้ามาจากผู้ผลิตสินค้ารายอื่น ๆ เข้ามาจำหน่าย)

ผู้จำหน่าย หรือ ตัวแทนธุรกิจ คือบุคคลทั่ว ๆ ไปที่สนใจจะมาร่วมธุรกิจ ซึ่งทำหน้าที่จำหน่ายสินค้า และชวนคนเข้ามาร่วมธุรกิจ   ยิ่งจำหน่ายสินค้ามากเท่าไหร่ หรือสามารถชวนคนเข้ามาร่วมธุรกิจได้ การจ่ายผลตอบแทนก็จะได้มากตามลำดับขั้นของบริษัทเครือข่ายนั้น ๆ

ผู้บริโภค คือปลายทางสุดท้ายที่ใช้สินค้า รวมทั้งผู้จำหน่ายเองก็ต้องเป็นผู้บริโภคด้วย

ด้วยหลักการของธุรกิจเครือข่ายดังที่กล่าวมา จึงทำให้คนสนใจเข้ามาร่วมธุรกิจเครือข่ายจำนวนมาก เพราะเปิดโอกาสให้คนที่มีทุนน้อย ไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ และยังเป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยง  ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างรายได้จำนวนมาก  เพียงเริ่มต้นจากการใช้สินค้าที่ดี และเมื่อเกิดความประทับใจในตัวสินค้าที่ใช้ ก็ทำการแนะนำบอกต่อให้คนที่รู้จักได้ใช้สินค้าที่ดีนั้นเหมือนกับตน เป็นการโฆษณาแบบปากต่อปาก เมื่อมีการซื้อสินค้าใช้ตามคำบอกเล่าจากผู้แนะนำ ก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการโฆษณาและพ่อค้าคนกลาง เหมือนกับการตลาดทั่วไป

เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้บริษัทเจ้าของสินค้าสามารถประหยัดงบประมาณที่เป็นค่าโฆษณาได้มาก ซึ่งบริษัทจะนำงบค่าโฆษณาที่ประหยัดได้ไปใช้ทำการวิจัย พัฒนาสินค้าใหม่ๆให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอีก ส่วนผลกำไรของพ่อค้าคนกลางที่ถูกตัดออกมานั้น บริษัทจะนำเงินส่วนนี้มาจัดสรรให้กับผู้บริโภคที่ใช้ดีแล้วทำการบอกต่อกับผู้อื่นเป็นลำดับชั้นตามส่วนที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระบบการตลาดแบบเครือข่ายนี้ จะทำให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนแบ่งของรายได้ ของมูลค่าสินค้า จากระบบการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค  นอกเหนือจากการที่จะต้องเป็นผู้จ่ายเงินซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียวเหมือนในระบบธุรกิจทั่วไป

ธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing หรือ MLM) ที่ใช้วิธีการแนะนำบอกต่อนี้ จะมีลักษณะที่พิเศษกว่าการตลาดแบบทั่ว ๆ ไป คือ ความสามารถในการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภค ที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นได้แบบไม่จำกัดจำนวน โดยอาศัยเพียงการแนะนำสินค้าหรือชักชวน จากหนึ่งคนไปทำการแนะนำกับคนอีกหลาย ๆ คน และอีกหลาย ๆ คน ก็แนะนำต่อ ๆ กันไป ก็จะเกิดการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภค และคนทำธุรกิจไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด นั่นหมายถึงว่าคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายจะประสบความสำเร็จและสร้างรายได้มากขึ้น  จึงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิต และนำไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาได้ด้วย

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

11 Responses to “ธุรกิจเครือข่าย คืออะไร”

 1. pligg.com พูดว่า:

  ธุรกิจเครือข่าย MLM คืออะไร…

  ธุรกิจเีครือข่ายคืออะไร ดิฉันจะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ ธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) ธุรกิจขายตรง หรือการตลาดขายตรง (Direct Sale Marketing) ซึ่งแบ่งออกเป็นการตลาดขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Marketing) และการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing)…

 2. backlink.in.th พูดว่า:

  ธุรกิจเครือข่าย MLM คืออะไร…

  ธุรกิจเีครือข่ายคืออะไร ดิฉันจะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ ธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) ธุรกิจขายตรง หรือการตลาดขายตรง (Direct Sale Marketing) ซึ่งแบ่งออกเป็นการตลาดขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Marketing) และการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing)…

 3. jjdigg.com พูดว่า:

  ธุรกิจเครือข่าย MLM คืออะไร…

  ธุรกิจเีครือข่ายคืออะไร ดิฉันจะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ ธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) ธุรกิจขายตรง หรือการตลาดขายตรง (Direct Sale Marketing) ซึ่งแบ่งออกเป็นการตลาดขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Marketing) และการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing)…

 4. biggza.com พูดว่า:

  ธุรกิจเครือข่าย MLM คืออะไร…

  ธุรกิจเีครือข่ายคืออะไร ดิฉันจะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ ธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) ธุรกิจขายตรง หรือการตลาดขายตรง (Direct Sale Marketing) ซึ่งแบ่งออกเป็นการตลาดขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Marketing) และการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing)…

 5. changsunha.com พูดว่า:

  ธุรกิจเครือข่าย MLM คืออะไร…

  ธุรกิจเีครือข่ายคืออะไร ดิฉันจะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ ธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) ธุรกิจขายตรง หรือการตลาดขายตรง (Direct Sale Marketing) ซึ่งแบ่งออกเป็นการตลาดขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Marketing) และการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing)…

 6. siambookmark.com พูดว่า:

  ธุรกิจเครือข่าย MLM คืออะไร…

  ธุรกิจเีครือข่ายคืออะไร ดิฉันจะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ ธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) ธุรกิจขายตรง หรือการตลาดขายตรง (Direct Sale Marketing) ซึ่งแบ่งออกเป็นการตลาดขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Marketing) และการตลาดขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing)…

 7. danaiwat พูดว่า:

  เขียนได้ดีครับ

 8. เบ็น พูดว่า:

  ยูนิซิตี้ เป็นบริษัทที่มีธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ด้านความมั่งคั่ง แล้วสามรถเกษียณได้ในเวลาอันควร(3-5ปี)
  สามรถฟังสัมมนารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  ถ้าสนใจติดต่อ 0869079268 เบ็น

 9. ple พูดว่า:

  ตอนนี้ได้เริ่มร่วมงานกับเครือข่าย อยากศึกษาการทำตลาดโตอย่างต่อเนื่อง ช่วยหน่อยคะ 0863566109

 10. suriya พูดว่า:

  สร้างมิติใหม่!! แห่งวงการธุรกิจเครือข่ายเมืองไทย บนเครือข่ายทรู โทรไม่อั้น สร้างรายได้หลักล้าน อยากรู้ว่าเราทำกันอย่างไร คลิ๊ก!! http://548.truepowerrich.com/

 11. ขอบคุณสำหรับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนะครับ ทำๆ ไปแต่ไม่รู็ว่าคืออะไร

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: CD Rates | Thanks to Seo Professional, Las Vegas Condo High Rises and FBF System